Word Lid!

Betaal wat je wilt of kunt, en steun Hart voor Schijndel »

Hart: ‘Coalitieakkoord redelijke basis’

donderdag 12 januari 2017

Het eerste coalitieakkoord van Meierijstad biedt een redelijke basis voor het gemeentelijke beleid van de komende jaren. Tot die conclusie komt ‘Hart voor Schijndel’. We zijn wel kritisch over het aantal wethouders. Verder worden duidelijke keuzes gemist op het gebied van sociale woningbouw, een ambitieuze uitvoering van de Participatiewet en fair trade.

Hart concludeert dat de vier partijen een centrumrechtse coalitie hebben gesmeed en baseert dat op het ontbreken van ambitieuze sociale keuzes. Een begrip als fair trade komt in het hele stuk niet voor. De Participatiewet wordt één keer genoemd: in het lijstje taken van één van de wethouders. Tegelijkertijd is de aandacht voor economische ontwikkeling in het akkoord groot.

Wethouders

Dat Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA kozen voor een College van zes wethouders is onze grootste ergernis. ‘Dat aantal past niet bij de omvang van de gemeente’, aldus fractievoorzitter Laurens van Voorst. ‘Veel te duur ook’, verwijst hij naar de geraamde kosten van ruim een half miljoen euro. ‘Het draagt bij aan een verwacht tekort in 2017 van € 1,7 miljoen.’ De partij nam eerder al in het initiatief om met alle beoogde oppositiepartijen te ageren tegen zes wethouders.

Schijndel

We zijn positief over het geld dat is gereserveerd voor een podiumaccommodatie in ’t Spectrum en het opslaan van de kunstcollectie in het Jan Heestershuis. Spijtig is dat er nog geen budget is vrijgemaakt voor het buurthuis op de Boschweg. Positief zijn verder de afschaffing van de hondenbelasting, de aandacht voor duurzaamheid en de oprichting van een fonds voor burgerinitiatieven.

Opmerkelijk is dat het door het persbericht, verstuurd door het beoogde College, niet geheel strookt met het akkoord. In het persbericht wordt gerept van ‘grote opgaven’, maar na lezing van dat stuk blijft het onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld.