Word Lid!

Betaal wat je wilt of kunt, en steun Hart voor Schijndel »

Dossiers

Bedrijven moeten het naar hun zin hebben in Meierijstad. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Daarnaast kunnen... Lees meer

Recreatie, agrarische bedrijvigheid en natuur moeten elkaar vinden in het buitengebied. Maar bovenal moet het... Lees meer

Het centrum van Schijndel ligt er goed bij. Pas opgeknapt en relatief weinig leegstand. Dat moet vooral zo blijven. Dus... Lees meer

Duurzaamheid gaat over de toekomst. Dat we nu dingen doen en laten die ervoor zorgen dat mensen en natuur het morgen naar... Lees meer

Verstandig financieel beleid gaat niet alleen over een sluitende begroting. Het gaat ook over verantwoorde investeringen... Lees meer

Dankzij de fusie kunnen we omvangrijke en complexe nieuwe taken, zoals op het gebied van zorg, beter uitvoeren. De start... Lees meer

De lokale overheid heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze jeugd. Kinderen en jongeren moeten... Lees meer

Schijndel is een walhalla op het gebied van kunst en cultuur. We stimuleren en motiveren iedereen die op die gebieden... Lees meer

Gemeente, draag taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en geld over aan wijken en dorpen. Stimuleer, faciliteer en... Lees meer

De zeggenschap van een gemeente over het onderwijs mag dan beperkt zijn, we kunnen wél ervoor knokken dat iedereen welkom... Lees meer

Ouderdom komt met gebreken en dus doen we er alles aan om het senioren naar de zin te maken. Gelukkig is er een sterk... Lees meer

Schijndel heeft de sportvoorzieningen goed op orde. Dat gunnen we ook de andere kernen van Meierijstad, zo lang we maar... Lees meer

Bereikbaarheid van en binnen onze dorpen is belangrijk. Zonder automobilisten te pesten, willen we vooral openbaar... Lees meer

Mensen krijgen steeds meer mogelijkheden én noodzaak om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven, de eigen... Lees meer

Dooddoener: we vinden het belangrijk dat iedereen die kan werken, werkt. We voegen er graag aan toe dat we de... Lees meer

De start van Meierijstad grijpen we aan om wijken en dorpen zelfstandiger te maken. We dragen fasegewijs budgetten,... Lees meer

Voor de leefbaarheid van kleine kernen is woningbouw hét middel. Maar ook in de grote kernen willen we meer woningen en... Lees meer

De toegang tot de zorg wordt beter. Geen ergerniswekkende hobbels meer in de vorm van keukentafelgesprekken met... Lees meer