Word Lid!

Betaal wat je wilt of kunt, en steun Hart voor Schijndel »

Agenda

Hier vindt u alle vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten die direct of indirect met politiek van doen hebben. Het gaat daarbij niet alleen om openbare gelegenheden. We willen graag dat u weet waar we mee bezig zijn en dus melden we ook min of meer besloten vergaderingen en afspraken. 

De agenda is bijgewerkt tot en met oktober. Mochten onze vrouwen, mannen, kinderen, collega's en vrienden ons die maand weinig zien: in deze agenda lezen ze hoe het komt.

 

26
sep
Brabant ontmoet
's-Hertogenbosch, Provinciehuis
17.30 uur

Een netwerkbijeenkomst voor Brabantse politici. 'Brabant ontmoet' hebben de organisatoren van de Provincie Noord-Brabant het treffen genoemd. We doen graag mee.

28
sep
Is ie al gelekt?
Mailbox
12.00 uur

De conceptbegroting valt in de mailboxen van de gemeenteraadsleden. Op landelijk niveau lekt zo'n document vooraf al uit, maar die gewoonte is op lokaal nog niet ontwikkeld.

En o ja: we schrijven 'conceptbegroting' omdat het nog slechts het voorstel van het College aan de raad is. Op 12 november heeft de besluitvorming plaats en dan is de begroting pas echt de begroting.

28
sep
Dag van de Raad
Cinecitta, Tilburg
13.00 - 17.30 uur

De jaarlijkse Dag van de Raad gaat dit keer over veiligheid en ondermijning. Exclusief voor gemeenteraadsleden en inclusief veel informatie en inspiratie. Collega-raadsleden die dit lezen en geen idee hebben waar dit overgaat: lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden! 

02
okt
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming, 's-Hertogenbosch
9.00 uur

De Jeugdbescherming zet haar deuren open voor raadsleden en wethouders in de regio. We laten ons informeren over wat de organisatie zoal doet en hoe dat werk zich verhoudt tot wat de gemeente doet op het gebied van jeugdzorg. Op 4 oktober is er ook nog een bijeenkomst.

02
okt
Citymarketing
Afzakkerij, Veghel
17.00 uur

'Gaat u mee op reis naar de toekomst van Meierijstad?' Die vraag stellen de organisatoren van een bijeenkomst over citymarketing ons. We gaan er heen.

03
okt
Omgevingsdienst
ODBN, Den Bosch
20.00 uur

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) praat raadsleden bij over de begroting van 2019. 

03
okt
Fractie vergadert
Dienstencentrum De Bank, Hoofdstraat 43
20.00 uur

De fractie vergadert. Aanschuiven? Dan even mailen en laten weten waar u het over wil hebben. 

04
okt
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming, 's-Hertogenbosch
9.00 uur

De Jeugdbescherming stelt zich voor aan wethouders en raadsleden in de regio

04
okt
Stevig debat
Bestuurscentrum, Sint-Oedenrode
19.30 uur

De commissies Mens & Maatschappij en Ruimte, Economie & Bedrijfsvoering vergaderen. Eén van onderwerpen is het rapport van de Rekenkamer over de toegang tot WMo, jeugdzorg en Participatiewet. Een ronduit vernietigend rapport, waar het College onthutsend laconiek op reageerde. 

06
okt
Dag van de duurzaamheid
Diverse locaties
9.30-16.00 uur

Verschillende bedrijven en organisaties doen mee aan de dag van de duurzaamheid. Voor het complete programma neemt u een bezoekje aan de speciale dag van de duurzaamheid-pagina op de site van de gemeente. 

08
okt
Gemeentedag
Igluu (Lichttoren), Eindhoven
15.00-19.00 uur

Waterschap De Dommel houdt de Gemeentedag. Met als gastspreker weerman Gerrit Hiemstra. 

08
okt
Omgevingsvisie
Raadzaal, Uden
17.30-20.30 uur

De Vereniging Brabantse Gemeenten houdt in Uden een regiobijeenkomst over de omgevingsvisie. 

09
okt
Over de begroting
Bestuurscentrum, Sint-Oedenrode
19.30 uur

Raadsleden worden door ambtenaren geïnformeerd over de ins en outs van de begroting 2019.

10
okt
Centrumvisie
't Spectrum
18.20-20.30 uur

Vrije inloop. Wandel binnen en laat u informeren over de centrumvisie.

10
okt
Fractie vergadert
Dienstencentrum De Bank, Hoofdstraat 43
20.00 uur

De fractie vergadert. Aanschuiven? Dan even mailen en laten weten waar u het over wil hebben. 

11
okt
Raadsvergadering
Bestuurscentrum, Sint-Oedenrode
19.30 uur

De gemeenteraad vergadert.

15
okt
De prijs van democratie
Mailbox
9.00 uur

College en ambtenarij gaan vandaag diep zuchten. De negen fracties dienen vandaag voor 9.00 uur de vragen in, die ze hebben naar aanleiding van de conceptbegroting. Vorig jaar was het een gigantische berg. Toenmalig waarnemend burgemeester Marcel Fränzel had destijds laten uitrekenen dat het beantwoorden maar liefst € 80.000 had gekost aan ambtelijke uren. 

Democratie kost geld. 't Is niet anders.

22
okt
Agendacommissie
Bestuurscentrum, Sint-Oedenrode
19.30 uur

De agendacommissie vergadert over wat er de komende maand allemaal voorbij komt tijdens verschillende openbare vergaderingen. Na de agendacommissie is er het overleg van fractievoorzitters. Dat is besloten.

24
okt
Samenwerking
Gemeentehuis, Oss
19.30 uur

De fusie van drie gemeenten tot Meierijstad heeft er amper toegeleid dat we meer zelf doen. We werken nog steeds veel samen met andere gemeenten. Over die samenwerking gaat het vanavond. Aanleiding is het rapport 'Grip op samenwerking' dat de adviseurs van de gemeenteraden (griffiers) schreven. En bij samenwerking moet u denken aan wezenlijke organisaties als GGD, ODBN en de Veiligheidsregio.

Maar ook aan Agrifood Capital

25
okt
Beeldvormend
Bestuurscentrum, Sint-Oedenrode
19.30 uur

Tijdens de beeldvormende avond worden raadsleden en andere belangstellende geïnformeerd over allerlei onderwerpen.

26
okt
Antwoorden
Mailbox
12.00 uur

De raadsleden krijgen vandaag de antwoorden op de berg aan vragen die ze een paar weken geleden indienden over de begroting van 2019. We gaan er eens goed voor zitten.

31
okt
Fractie vergadert
Dienstencentrum De Bank, Hoofdstraat 43
20.00 uur

De fractie vergadert. Aanschuiven? Dan even mailen en laten weten waar u het over wilt hebben.